Каталог сеялки зернотуковой рядовой ALFA 6

Валы контрпривода сеялки ALFA-6

Валы контрпривода сеялки ALFA-6

Чували ли сте за марката Elvorti преди?