Каталог сеялки зернотуковой рядовой ASTRA 5,4 PREMIUM

Валы подъема сошников сеялки СЗ-5,4

Валы подъема сошников сеялки СЗ-5,4

Чували ли сте за марката Elvorti преди?