Каталог сеялки зернотуковой рядовой ALFA 4

Валы контрпривода сеялки ALFA-4

Валы контрпривода сеялки ALFA-4

Чували ли сте за марката Elvorti преди?